زیبا ترین صحنه های «مایک تایسون» در تمرینات

بهترین صحنه های تمرین کردن مایک تایسون اسطوره بوکس را در این ویدیو ببینید ......

بهترین صحنه های تمرین کردن مایک تایسون اسطوره بوکس را در این ویدیو ببینید. لازم به ذکر است که صحنه هایی از فیلم «ایپ من» که تایسون در آن هنرنمایی کرده است را نیز خواهید دید.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس