زیدان و بکام در تبلیغ جدید آدیداس

دو اسطوره فوتبال جهان در تبلیغ مدل جدید آدیداس شرکت کردند....

نگاهی به تبلیغ آخر آدیداس با حضور ستاره های فوتبال.