ساخت آدم برفی به سبک هواداران تراکتور

جمعی از هواداران باذوق تبریزی با برف یک تراکتور ساختند و آن را به تیم محبوب خود تقدیم کردند ......

جمعی از هواداران باذوق تبریزی با برف یک تراکتور ساختند و آن را به تیم محبوب خود تقدیم کردند.
 بارش برف شدید در نقاط مختلف کشور باعث شد تا بسیاری از مردم به ساختن آدم برفی بپردازند. در این بین جمعی از دانشجویان تبریزی علاقه مند به تراکتورسازی با ساختن تراکتور برفی هواداری خود از این تیم را نشان دادند.
این دانشجویان یک تراکتور برفی ساختند و روی آن نام باشگاه تراکتورسازی را نوشتند تا علاقه مندی خود را نشان دهند.

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال