سازِ سازمان لیگ برای پرسپولیس فقط ناکوک است

حسین غفوری ;یاداشت منشا و نعل و ......

حسین غفوری ;یاداشت

منشا و نعل وارونه ی سازمان لیگ

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت- موضوع انشای این روزها موضوعِ منشاست. همین روزهای «می شود یا نمی شود» برای پرسپولیس، کسی حواسش نبود که «سپاهان» بی قیل و قال قراردادِ  مربی فرنگی را رسمی کرد. مگر نه اینکه آنها نیز در فیفا پرونده داشتند. سازمان لیگ اما این یکی را با «انشا لله که گربه است» زیر سبیلی رد کرد. سیاستِ یک بام و دو هوای فدراسیون هم که مسبوق به سابقه است.  فراموش نکردیم صادقیان را با یک «لمسِ» داور شش ماه خانه نشین کردند و کیانی و کرار را که با «سیلیِ افسری» به داور زدنشان هم مماشات شد! پرچمِ کرواسی برای «رادو»ی پرسپولیس جرم است و برای بازیکن نفت موضوع شخصی. ظلم را «علی السویه» هم روا نمی دارند بی انصافها.

تراکتور در رقابت با پرسپولیس هشت امتیازِ «غیرمجاز» اندوخت، اما کمیته انظباطی به روی مبارک نیاورد. همان کمیته ای که در لیگ سیزدهم، یک امتیاز به ناحق از سرخ ها کسر کرد تا روزِ آخر رقابت قهرمانی را به فولاد اهواز واگذارند.  قوانین و احکامِ «خرق الساعه» مختص پرسپولیسند. واعجبا که بازیکنان سرباز تیم ها پس از خدمت به تیمشان رجعت می کنند ولو برای نیم فصل، مانند خلیل زاده و سپاهان. بازیکن اما اگر متعلق به پرسپولیس باشد آن نیم فصل را مثل آب خوردن ندیده می گیرند، مانند استاد کنعانی زادگان

بازیکنان پرسپولیس نیک می دانند که با یک مراجعه به سازمان لیگ، به سهولت فسخِ قرارداد می گیرند، مانند رضاییان! اما برای ثبت قرارداد با هزار و یک مانع مواجه می شوند
سازِ سازمان لیگ برای پرسپولیس فقط ناکوک است. امروز موضوع منشاست، فردا برنامه ی غریب لیگ. آنجا در سازمان لیگ پرسپولیس را دوست ندارند، اما این کراهت را مخفی می کنند و همچنان نعل وارونه می زنند

 

تگ ها


اخبار روز المپیک