ساشا شفر: خطیر بیش از اندازه دروغ می‌گوید

علی خطیر معاون مستعفی باشگاه استقلال تهران دیروز یک کنفرانس جنجالی را برگزار کرد و ادعاهایی را درباره شفر و پسرش ساشا بیان کرد، که با واکنش ساشا همراه شد....

آنالیزور سابق باشگاه استقلال تهران به صحبتهای خطیر در نشست خبری روز سه‌شنبه واکنش شدیدی نشان داد.
به گزارش مدال، به نظر می رسد ترکش های کنفرانس مطبوعاتی دیروز معاون مستعفی استقلال همچنان ادامه دارد. یکی از کسانی که خطیر به وی تاخته و البته از وی بابت رفتار فصل گذشته اش هم عذرخواهی کرده است ساشا شفر پسر سرمربی فصل گذشته آبی پوشان است.

 آنالیزور فصل قبل استقلال نیز با وجود آنکه در این مدت کم حرف و حدیث های فراوانی پیرامون عملکرد فصل گذشته کادر فنی این تیم وجود دارد ترجیح می دهد سنجیده و پس از مشورت کردن با وکیل خود و در آرامش به اتهامات زده شده پاسخ دهد: اخيرا خيلی درباره اســتقلال صحبت نكرديم چرا كه روی كارمان در بن يــاس تمركز داريم اما امــروز (ديروز) ايــن كار را انجام داديم چرا كه سالگرد كسب دومين ســتاره باشگاه بود. از اين موضوع كه نتوانستيم ستاره سوم را به دست بياوريــم ناراحت بوديم چرا كه شــانس زيادی برای انجام اين كار داشتيم. ساشــا اما از كنار برخی ادعاهای مطرح شده اخير به ســادگی عبور نكــرد: درباره مصاحبه اخير علی خطيرهم چيزهايی شنيدم و بايد بگويم كه حرف های او مرا سورپرايز نكرد. دروغ های بي شماری در این کنفرانس گفته شد كه قبل از اين هم مطرح شده بود. ما با وكيلی كه از طريق او با فيفا در ارتباط هســتيم صحبت می كنيم و تصميــم مان را از طريق بيانيه منتشر خواهيم كرد.

ساشــا در مورد ادعای خطير كه گفته بود به خانواده اش توهين شــده گفت: عميقــا ازاتفاق ناراحت شــدم. اما اين را هــم بدانيد كه تمام كادر فنی سابق استقالل و خانواده و دوستانمان هرروز مورد توهين های بســيار منزجركننده ای قرار گرفتند. برخی حتی می خواستند ما را بكشند. ما همان زمان هم می دانستیم كه تمام اين جوسازی ها و بی احترامی هايی كه به راه افتاده بود توسط چه كسی خط دهی می  شد. به نظر من بهترين تصميم اين است كه از تکرار دروغ دست بردارند و از ما عذرخواهی کنند و حقيقت را بگويند.

ببینید:
صحبت‌های خطیر درباره رابطه او با وینفرد شفر - بخش دوم / ویدیو

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال