سامان قدوس در ترکیب اصلی آمیان مقابل نیم المپیک

سامان قدوس ملی‌پوش کشورمان در ترکیب آمیان مقابل نیم المپیک به میدان خواهد رفت...

سامان قدوس ملی‌پوش کشورمان در ترکیب آمیان مقابل نیم المپیک به میدان خواهد رفت

در هفته بیست و هشتم لوشامپیونه آمیان میزبان نیم المپیک خواهد بود.

به گزارش مدال، سرمربی آمیان نام سامان قدوس را در ترکیب اصلی تیمش مقابل نیم المپیک قرار داده است.