«سامبو» با چهار وزن به رقابت‌های داخل سالن آسیا می رود

برنامه‌های تیم ملی سامبو ایران برای حضور در رقابت‌های داخل سالن آسیا در سال ۲۰۲۱ در جلسه سازمان تیم‌های ملی به تصویب رسید....

به گزارش مدال و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، روز گذشته سه شنبه ۲ دی ماه جلسه سازمان تیم‌های ملی فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با هدف تدوین برنامه‌های تیم ملی سامبو در مسیر بازی‌های داخل سالن آسیا با حضور همایون خرم نایب رئیس فدراسیون، عباسعلی اکبری رئیس انجمن سامبو و یاشار میردامادی مدیر سازمان تیم‌های ملی این فدراسیون برگزار شد.

این رشته در هر دو بخش سامبو و کامبت به ترتیب در ۳ وزن و ۱ وزن مسابقه‌ای در بازی‌های داخل سالن (این دور گیمز) ۲۰۲۱ تایلند حضور خواهد داشت. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری رقابتهای سامبو در این بازی‌ها در بخش سامبو مردان اوزان ۵۸-، ۶۴- و ۷۲- کیلوگرم و در بخش کامبت وزن ۵۸- کیلوگرم برگزار خواهد شد.

بر اساس تصمیمات این جلسه، تمامی استان‌ها مسابقات خود را در تمامی اوزان اعلامی با حفظ تمامی پروتکل‌ها برگزار کرده و فیلم بازی‌های فینال در هر دو بخش سامبو و کامبت سامبو به فدراسیون ارسال تا توسط تیم بازبینی نفرات برتر را جهت حضور در اردوی آماده سازی دعوت کنند.

طبق برنامه ریزی های قبلی مقرر است تا اردوهای تیم ملی از بهمن با حفظ پروتکل‌های بهداشتی شروع شوند.

تگ ها


تیم ملی سامبو ایران فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ورزش رزمی