سانتیاگوبرنابئوی ملتهب؛ رویای پیکه

برد دیشب در خانه رئال مادرید بهانهای جدید برای جرارد پیکه ساخت تا از خجالت کهکشانیها دربیاید ......

برد دیشب در خانه رئال مادرید بهانهای جدید برای جرارد پیکه ساخت تا از خجالت کهکشانیها دربیاید ...

برد دیشب در خانه رئال مادرید بهانه‌‌ای جدید برای جرارد پیکه ساخت تا از خجالت کهکشانی‌ها دربیاید. البته ضربه آرنج سرخیو راموس کاپیتان رئال مادرید به صورت لیونل مسی در اواخر نیمه اول هم مزید بر علت شد که پیکه انگیزه مضاعفی برای حمله به رقیب مادریدی پیدا کند. او جنگ با مادریدی‌ها را از زمین بازی آغاز کرد وقتی که رو به سکوها با دستش ژستی گرفت تا به هواداران رئال نشان بدهد که زیاد اعتراض و شکایت می‌کنند، در حالی که کاپیتان‌شان از دریافت کارت قرمز بابت مجازاتی که مستوجب اخراج بود، قسر در رفته است. پیکه در مصاحبه‌اش در پایان بازی گفت: « من دوست دارم جو سانتیاگوبرنابئو ملتهب باشد و امشب هم کاری کردم که فضای استادیوم کمی پرتنش‌تر شود. شما خودتان در تصاویر آهسته تلویزیونی دیدید که مسی را زدند اما باز هم این هواداران رئال هستند که همیشه دارند شکایت می‌‌کنند. من با دستم آن ژست را گرفتم چون هواداران رئال مادرید با وجود سوت‌هایی که داوران بارها و بارها به سودشان زد‌ه‌اند، باز هم مدام در حال شکایت هستند. من بابت حرکتی که انجام دادن پشیمان نیستم. من زمانی که مسی ضربه خورد 50متر از صحنه فاصله داشتم، اگرچه بعضی از بازیکنان رئال مادرید دوست ندارند واقعیت را ببینند.»