سانچو، الکسیس را به فهرست مازاد تبعید می‌کند

شیاطین سرخ مدتی است بازی جیدون سانچو، ستاره جوان تیم فوتبال بورسیا دورتموند را زیرنظر گرفتهاند و به دنبال این هستند تا در صورت مهیا بودن شرایط این بازیکن انگلیسی را به خدمت بگیرند، اما ظاهراً پرافتخارترین تیم انگلیس کار آسانی در پیش ندارد؛ چرا که پاریسنژرمن هم مشتری بعدی اوست ......

شیاطین سرخ مدتی است بازی جیدون سانچو، ستاره جوان تیم فوتبال بورسیا دورتموند را زیرنظر گرفتهاند و به دنبال این هستند تا در صورت مهیا بودن شرایط این بازیکن انگلیسی را به خدمت بگیرند، اما ظاهراً پرافتخارترین تیم انگلیس کار آسانی در پیش ندارد؛ چرا که پاریسنژرمن هم مشتری بعدی اوست ...

شیاطین سرخ مدتی است بازی جیدون سانچو، ستاره جوان تیم فوتبال بورسیا دورتموند را زیرنظر گرفته‌اند و به دنبال این هستند تا در صورت مهیا بودن شرایط این بازیکن انگلیسی را به خدمت بگیرند، اما ظاهراً پرافتخارترین تیم انگلیس کار آسانی در پیش ندارد؛ چرا که پاریسن‌ژرمن هم مشتری بعدی اوست. نشریه «تلگراف» انگلیس گزارش ارزش این بازیکن انگلیسی حدود 100میلیون پوند تخمین زده شده و دورتموند برنامه‌ای برای فروش او به بالاترین قیمت ممکن را دارد. در صورتی که وینگر 18ساله انگلیسی راهی منچسر شود، احتمالا الکسیس سانچز در فهرست مازاد قرار خواهد گرفت.