ساکی: آنچلوتی به تنهایی برای ایتالیا کافی نیست؛ در چنین شرایطی نباید به دنبال یافتن قربانی بود

سرمربی بزرگ فوتبال ایتالیا معتقد است که مشکل فوتبال ایتالیا فراتر از فرد است و این مشکل ریشه ای است ......

سرمربی بزرگ فوتبال ایتالیا معتقد است که مشکل فوتبال ایتالیا فراتر از فرد است و این مشکل ریشه ای است.

آریگو ساکی، سرمربی ایتالیایی و پرافتخار فوتبال جهان در دهه 80 و 90، در خصوص عدم راهیابی ایتالیا به جام جهانی پس از شصت سال، مصاحبه ای با مدیاست انجام داد:

این ناکامی، اتفاقی نیست. تنها به دو جام جهانی فاجعه بار اخیر نگاه کنید. عوامل زیادی در ساخت یک تیم خوب موثر است. تنها یک بازیکن تفاوت را رقم نمی زند. مشکل ما پایه ای و فرهنگی است. فوتبال، یک ورزش تیمی است نه انفرادی. ونتورا دوران ورزشی مهمی داشته است. در چنین مواردی ما به دنبال یک قربانی می گردیم. ما وجدان خود را این گونه آرام می کنیم اما یک فرد نمی تواند تمام مشکلات را حل کند. آنچلوتی عالی است اما ما باید بسیاری از چیزها را به شیوه ای متفاوت از حال حاضر شروع کنیم. باید از پایه شروع کنیم.

تگ ها


اخبار روز ایتالیا فوتبال