ساکی: توسعه فعالیت بدنی زنان در اولویت برنامه‌هاست

نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون در سال جدید گفت: &#۱۷۱;توسعه فعالیت بدنی زنان&#۱۸۷; برای رسیدن به هدف بزرگ &#۱۷۱;خانواده سالم با ورزش و فعالیت بدنی&#۱۸۷; در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد....

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های کلان و موضوعات مهم در نظام توسعه فعالیت بدنی فدراسیون «کاهش کم تحرکی زنان» و «افزایش سهم ورزش در ارتقای تندرستی بانوان» با توجه به نقش سازنده و محوری آنان در نهاد خانواده است که مشتمل بر محورهای ارتقا سلامت فردی و خود مراقبتی با ورزش و گسترش فرهنگ ورزش در خانواده می‌باشد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی تاکید کرد: اصالت و محوریت «توسعه فعالیت بدنی در خانواده» و ارتباط تنگاتنگ و پیچیده آن با دیگر نهادها به آن جایگاه فرابخشی داده است و بدیهی است که پرداختن به آن نیازمند یک عزم ملی، تشریک مساعی و همکاری بین بخشی (دولتی و خصوصی)، تعامل با سازمانهای مردم نهاد، مراکز علمی پژوهشی و رسانه‌ها و بهره‌گیری از مشارکت و همراهی آحاد جامعه را دارد.

آذین ساکی ادامه داد: به همین لحاظ مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی با مدیریت و هدایت دکتر ملایی عزم آن دارد که با استعانت از حضرت حق تعالی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تاکید بر همکاری‌های شبکه‌ای و حمایت طلبی مراجع حاکمیتی، مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی در «توسعه فعالیت بدنی زنان کشور» را بیش از پیش مورد توجه قرار داده تا حصول به مفهوم گسترده «خانواده سالم با ورزش و فعالیت بدنی» محقق گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ان‌شاءالله که خانواده بزرگ ورزش همگانی در سال ۱۴۰۰ با تلاش مضاعف و بی‌وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه در جهت سیاست‌های توسعه ورزش همگانی و در خدمت رسانی به آحاد جامعه، گام‌های بلند و اثر بخشی برداشته و در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه فعالیت بدنی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابیم.

تگ ها


ورزش همگانی