سبقت دیدنی «فرناندو آلونسو» در مسابقات ایندی 500

فرناندو آلونسو با اینکه به علت مشکل موتور نتوانست مسابقات ایندی 500 رو به اتمام برساند، اما پیش از خراب شدن ماشینش یکی از دیدنی ترین سبقت های تاریخ این مسابقات را با عبور از دو رقیب سرسخت گرفت تا این مسابقات را با ثبت صحنه ای ماندگار ترک کند ......

فرناندو آلونسو با اینکه به علت مشکل موتور نتوانست مسابقات ایندی 500 رو به اتمام برساند، اما پیش از خراب شدن ماشینش یکی از دیدنی ترین سبقت های تاریخ این مسابقات را با عبور از دو رقیب سرسخت گرفت تا این مسابقات را با ثبت صحنه ای ماندگار ترک کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس