ستاره آبی‌ها به دربی نمی رسد؟ / تستی که منفی بود

پدر اللهیار صیادمنش بازیکن باشگاه استقلال از منفی بودن تست مصدومیت وی خبر داد...

پدر اللهیار صیادمنش بازیکن باشگاه استقلال از منفی بودن تست مصدومیت وی خبر داد

به گزارش مدال، با اینکه خبرها حاکی از این بود که صیادمنش پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به دربی بزرگ پایتخت خواهد رسید، پدر اللهیار صیادمنش اعلام کرده  تست نوروزی پزشک استقلال از پای اللهیار منفی بوده و احتمال رسیدن او به دربی کم است. باید دید این خبر تا چه حد صحت دارد.