ستاره آلمانی پاری سن‌ژرمن قراردادش را تمدید کرد

یولین دراکسلر قرارداد خود را باشگاه فرانسوی پاری سنژرمن را تا سال 2021 تمدید کرد ......

یولین دراکسلر قرارداد خود را باشگاه فرانسوی پاری سن‌ژرمن را تا سال 2021 تمدید کرد.

ای ستاره آلمانی با قراردادی به ارزش 35 میلیون یورو (30 میلیون پوند) از ولفسبورگ راهی پاریس شده بود و امروز قراردادش را با این تیم به صورت رسمی تمدید کرد.

وی در ترکیب تیم‌های شالکه و ولفسبورگ 153 بازی انجام داده بود و در سال 2015 از جمع آبی‌های گلزن کرشن راهی ولفکس واگن آره‌نا شده بود.

درآمد این ستاره آلمانی در باشگاه پاریسی 9 میلیون یورو برآورد شده است.

تگ ها


اخبار روز یولیان دراکسلر پاری سن ژرمن فوتبال