ستاره هایی با 500 گل زده برای یک باشگاه!

از مسی تا پله مروری بر بازیکنانی داریم که برای یک تیم توانستند بیشتر از پانصد گل به ثمر برساندد ......

از مسی تا پله مروری بر بازیکنانی داریم که برای یک تیم توانستند بیشتر از پانصد گل به ثمر برساندد.

تگ ها


لیونل مسی بارسلونا لالیگا فوتبال