!ستاره های ان بی ای حق استراحت ندارند

......

 

 

طبق تصمیم جدید سازمان لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم هایی که به ستاره های خود بی دلیل استراحت بدهند، جریمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا به آدام سیلور، مدیر برگزاری NBA این اختیار را داد تا تیم هایی که به ستاره های خود در بازی هایی که از تلویزیون ملی پخش می شوند، بدون دلیل استراحت می دهند را حداقل 100 هزار دلار جریمه کند.

به این ترتیب، مربی تیم های حاضر در لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، مجاز نیستند که در بازی های مهم به بازیکنان شاخص و البته سالم خود استراحت بدهند. طبق قانون جدید، اگر هم یک مربی بخواهد بازیکن ستاره خود را روی نیمکت بنشاند باید او را در جایی قرار دهد که در معرض دید تماشاگران باشد.

طبق برنامه لیگ NBA برخی تیم ها مجبورند در 7 روز 5 بازی انجام دهند و گاهی حدود 5600 کیلومتر پیش از هر بازی جابجا شوند.

 

تگ ها


اخبار روز بسکتبال