ستاره‌های بارسلونا؛ سلاطین تیر دروازه

رکورد عجیب بازیکنان بارسلونا در کوبیدن توپ به تیر دروازه حریفان...

رکورد عجیب بازیکنان بارسلونا در کوبیدن توپ به تیر دروازه حریفان

شاگردان ارنستو والورده در جریان دیدار شب گذشته برابر والنسیا، دوبار دیگر توپ را به تیر دروازه حریفشان کوبیدند تا از این لحاظ تبدیل به رکوردداران اروپا شوند. ستاره‌های کاتالان 24بار در این فصل، توپ را به تیر دروازه حریفان کوبیده‌اند. بیشتر از هر تیم دیگری در اروپا. از این رکورد، تنها ۳ بار شوت‌هایی که به تیر دروازه خورده‌اند، بعد از برخورد وارد دروازه حریفان شده‌اند. نکته عجیب اینکه این تیر دروازه‌ها توسط تنها ۶ بازیکن از بارسا زده شده است. لئو مسی با  ۹ تیرزنی نفر اول تیم است و بعد از او لوئیز سوارس با ۵ تیر دروازه، کوتینیو ۴ بار، دمبله ۳ بار، سرخی روبرتو ۲ بار و مونیر الحدادی با یک تیر دروازه بازیکنان بعدی بارسلونا در کوبیدن توپ به میله سفیدرنگ بوده‌اند.

.