ستاره‌های فوتبال در نقش «سوپر ماریو» (1)

یک آدم خوش ذوق که احتمالا مثل خیلی از ما در کودکی عاشق بازی سوپرماریو بوده مجموعه کارتون هایی با عنوان ساکرماریو ساخته و هر دفعه ستاره های فوتبال رو در مراحل مختلف بازی سوپر ماریو سوژه کرده است ......

یک آدم خوش ذوق که احتمالا مثل خیلی از ما در کودکی عاشق بازی «سوپرماریو» بوده مجموعه کارتون هایی با عنوان «ساکرماریو» ساخته و هر دفعه ستاره های فوتبال رو در مراحل مختلف بازی سوپر ماریو سوژه کرده است. تو این قسمت از این مجموعه با ترشتگان، هیگواین، هازارد، رمزی و زازا همراه می شیم و آخر سر میبینیم که رونالدو چطور غول مرحله آخر را می کشد و جایزه ویژه بازی را با خودش می برد.