ستاره های فوتبال قبل از شهرت: «بوفون، توتی، ژاوی و ... در جام جهانی زیر 17 سال!»

جام جهانی زیر 17 سال در رده زنان چندی پیش برگزار شد و جام جهانی جوانان هم با حضور تیم ملی ایران در جریان است ......

جام جهانی زیر 17 سال در رده زنان چندی پیش برگزار شد و جام جهانی جوانان هم با حضور تیم ملی ایران در جریان است. در این ویدیو سری به سال های دور می زنیم و ستاره های بزرگ فوتبال جهان را در نوجوانی می بینیم. روزهایی که امسال بوفون، توتی و ژاوی هنوز مشهور نشده و در جام جهانی جوانان تشنه موفقیت بودند.