ستاره‌های فوتبال و قهرمانان کودکی‌شان! (قسمت 1)

هر یک از ستاره های امروزی، زمانی در کودکی اشان قهرمانی برای خود داشته اند و شیوه و سبک فوتبال خود را از آن ها تقلید می کردند ......

هر یک از ستاره های امروزی، زمانی در کودکی اشان قهرمانی برای خود داشته اند و شیوه و سبک فوتبال خود را از آن ها تقلید می کردند.

در قسمت یک این ویدئو با تعدادی از این بازیکنان و قهرمانان کودکی شان آشنا می شوید.

تگ ها


فوتبال