ستاره های لیگ جزیره در زمان بچگی

در این ویدئو ده تن از ستاره های لیگ جزیره را خواهید دید که با عکس زمان کودکی خود و زمان حال مقایسه شده اند ......

در این ویدئو ده تن از ستاره های لیگ جزیره را خواهید دید که با عکس زمان کودکی خود و زمان حال مقایسه شده اند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال