سخنگوی دولت: برای زنان بلیت‌ فروشی می‌شود

سخنگوی دولت گفت: آقای سلطانی فر تدابیری اندیشیده و در بازی اخیر با کامبوج زنان حضور خواهند داشت و این حضور پله‌ای افزایش پیدا می‌کند....

سخنگوی دولت گفت: آقای سلطانی فر تدابیری اندیشیده و در بازی اخیر با کامبوج زنان حضور خواهند داشت و این حضور پله‌ای افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش مدال، علی ربیعی در خصوص ورود بانوان به ورزشگاه و حرف متناقض رییس دفتر ریاست جمهوری با وی گفت: صحبت های آقای واعظی در تناقض با گفته‌های من نبود، وی اعلام کرده بود که نگرانی‌هایی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود دارد. ما معتقد هستیم زنان می‌توانند در ورزشگاه باشند و شما هم می‌پذیرید که عده ای وجود دارند که از اتفاق نگرانی دارند. ما معتقد هستیم در مورد حضور زنان باید تغییرات جمعیتی صورت گرفته و نمی‌توانیم با سیاست‌هایی که به خواست زنان پاسخ نمی‌دهد مواجه بشویم که ناگواری به دنبال خواهد  داشت.

وی در ادامه گفت: من باز هم تاکید می‌کنم که آقای سلطانی فر تدبیر اندیشیده و در بازی اخیر با کامبوج زنان حضور خواهند داشت و این حضور پله ای افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت در خصوص حضور انتخابی و سفارشی بانوان گفت:  اینگونه نیست و بلیت فروشی خواهد شد و مطمئن هستم و قصد دارم برای بازدید از ورزشگاه همراه وزیر ورزش به استادیوم بروم و مسیرها را نگاه کنیم. من یک مسابقه والیبال را دیدم که بلیت فروشی به اتمام رسیده است. اما وقتی که پیگیری کردم در آن مسابقه خاص داوطلب رفتن به ورزشگاه نبوده است و گاهی وقت ها این اتفاق رخ می‌دهد.

اخبار مرتبط:

واکنش سخنگوی دولت به حضور بانوان در ورزشگاه

تگ ها


علی ربیعی سخنگوی دولت مسعود سلطانی فر وزارت ورزش و جوانان حضور بانوان در ورزشگاه فوتبال