سخنگوی فدراسیون کشتی طرح اتحادیه جهانی را تشریح کرد

سخنگوی فدراسیون کشتی کشورمان طرح عملیاتی اتحادیه جهانی برای رویدادهای سال ۲۰۲۰ را تشریح کرد....

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امامی در خصوص تقویم جدید اتحادیه جهانی گفت: اتحادیه جهانی کشتی یک طرح عملیاتی را در رابطه با رقابت های باقی مانده به صورت مشروط اعلام کرده  است. این مسابقات درصورتی برگزار می شود که اول سلامت و ایمنی شرکت کنندگان تضمین شود. جوانب این طرح توسط کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی و سازمان بهداشت جهانی و بخش پزشکی IOC در حال بررسی هست. 

وی که با یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: مهم ترین شرطی که در برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده، این است که ۸ تیم از ۱۰ تیم سال قبل و ۷۰ درصد شرکت کنندگان سال ۲۰۱۹ در آن حضور داشته باشند. قرار است دو ماه قبل از هر مسابقه، مجددا وضعیت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که همه معیارها فراهم بود، مسابقه برگزار شود. آن وقت اتحادیه جهانی دستور برگزاری رقابت ها را خواهد داد. 

امامی تاکید کرد: در برنامه اعلام شده، ابتدا جهانی زیر ۲۳ سال را آذر ماه امسال در فنلاند خواهیم داشت و بعد در آذرماه مسابقات جوانان جهان در صربستان برگزار می شود، اما در مورد بزرگسالان جهان که همه به دنبال این هستند که آیا برگزار می شود یا نه، بعد از جوانان جهان در ۲۲ آذر ماه در همان کشور صربستان قرار است به انجام رسد. احتمالا مسابقات نیز در ۱۰ وزن برگزار می شود. همچنان نیز قرار است در جلسه بعدی اتحادیه جهانی که مرداد ماه به انجام می رسد، شرایط تازه کرونا در نظر گرفته خواهد شد و سپس در مورد برگزاری رقابت ها تصمیم گیری کرده و به فدراسیون ها اعلام می کنند.

تگ ها


محمد ابراهیم امامی فدراسیون کشتی اتحادیه جهانی کشتی