سخنگوی کمیته فنی استقلال: شفر مربی جدید نمی خواهد

پرویز مظلومی سخنگوی کمیته فنی استقلال: جلسه کمیته فنی بسیار خوب برگزار شد ......

پرویز مظلومی سخنگوی کمیته فنی استقلال: جلسه کمیته فنی بسیار خوب برگزار شد. شفر برای حضور یک مربی در جمع اعضای کادر فنی استقلال اعلام بی نیازی کرد و در این جلسه اصلا بحثی در این خصوص مطرح نشد.

 شفر به ما اعلام کرد که فعلا نمی‌خواهد مربی به کادرش اضافه کند و مقرر گردید اگر روزی وی چنین قصدی را داشت به ما اعلام کند در کمیته فنی در خصوص این موضوع بحث کنیم.

تگ ها


استقلال فوتبال