سرخیو آگوئرو، برترین بازیکن ماه لیگ جزیره/ ویدیو

سرخیو آگوئرو به عنوان برترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس معرفی شد....

عملکرد سرخیو آگوئرو را در لیگ جزیره مرور می کنید.