سردار آزمون نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن ماه روبین کازان

مهاجم ایرانی روبین کازان کاندیدای کسب عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاهش شد ......

مهاجم ایرانی روبین کازان کاندیدای کسب عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاهش شد.

به گزارش مدال، باشگاه روبین کازان یک نظرسنجی به راه انداخته است تا بهترین بازیکن ماه آگوست را با آراء هواداران انتخاب کند.

سردار آزمون، ستاره ایرانی روبین کازان نیز جزو 5 نامزد کسب عنوان جایزه بهترین بازیکن ماه روبین کازان شد.

تگ ها


سردار آزمون فوتبال