سردار ؛ اسپانسر امید در تیم ملی

۴ سال پیش در این مقطع سوژه اصلی بود و امسال امید اصلی تیم ملی برای گلزنی ......

۴ سال پیش در این مقطع سوژه اصلی بود و‌ امسال امید اصلی تیم ملی برای گلزنی.

سردار آزمون که چهار سال پیش دوران پدیده بودن را پشت سر می‌گذاشت در نهایت از لیست کی‌روش کنار رفت تا این اتفاق به انتقادی از مرد نیمکت ایران تبدیل شود. او اکنون طی این چهار سال روزهای پر فراز و نشیبی را دنبال کرده تا امروز به امید اول ایران برای گلزنی در روسیه تبدیل شود. از گلزنی به بایرن مونیخ تا نزدیک به نیمی از فصل ناکام در گلزنی در‌ تیم روستوف. سردار با انگیزه و روحیه در اردوی ایران اما رنگ و بوی امید به موفقیت و جشن شادی گل در جام جهانی را می‌دهد و اکنون همه امیدوارند شماره ۲۰ بزرگترین ماموریت فوتبالی خود را به بهترین شکل ممکت به سرانجام برساند.

تگ ها


جام جهانی 2018 سردار آزمون ایران فوتبال