سرعت و مهارت‌های کیلین امباپه در PES2019

در این ویدیو نگاهی داریم به سرعت باورنکردنی و مهارتهای دیدنی کیلین امباپه در PES2019 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به سرعت باورنکردنی و مهارت‌های دیدنی کیلین امباپه در PES2019.

تگ ها


گیم کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال