سرمربی اسبق تیم ملی از بیمارستان مرخص شد

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران راهی منزل شد....

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران راهی منزل شد.

سرمربی اسبق تیم ملی ایران از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش خبرنگار مدال، حسن حبیبی که چند روزی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته بود امروز مرخص و راهی منزل شد.

علی پروین آخرین نفری بود که در بیمارستان از وی عیادت کرد.