سرمربی استرالیا از نمایش تیمش در جدال با شیلی رضایت کامل دارد.

آنجه پوستک اوغلو، سرمربی تیم استرالیا پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل شیلی که منجر به حذف کانگوروها شد، از نمایش شاگردان خود تمجید کرد ......

آنجه پوستک اوغلو، سرمربی تیم استرالیا پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل شیلی که منجر به حذف کانگوروها شد، از نمایش شاگردان خود تمجید کرد ...

آنجه پوستک اوغلو، سرمربی تیم استرالیا پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل شیلی که منجر به حذف کانگوروها شد، از نمایش شاگردان خود تمجید کرد.

او گفت:از اینکه به خواسته خودمان یعنی صعود از گروه نرسیدیم، ناراحت هستیم.شیلی یک تیم فانتزی و در کلاس جهانی نشان داد و تجربه بازی با تیم های بزرگ دنیا را دارد.برای شکست دادن چنین تیمی، باید انرژی زیادی صرف می کردیم. از نظر من تیمم خیلی خوب بازی کرد و از شاگردانم رضایت کامل دارم.

او در ادامه اظهار داشت: اگر به تیمی مثل شیلی اجازه تسلط بر جریان بازی را بدهید، دیگر برتری بر آن ها برایتان محال می شود.درست مانند سایر بازی ها در این رقابت هم سعی کردیم با حریف بجنگیم و در پایان هم موفق به کسب یک امتیاز شدیم.