سرمربی تیم اپه: اولویت جوانگرایی است

سرمربی تیم اپه گفت: در این چند ماه تکنیک و تاکتیک بچه‌ها را به سطح مطلوب می‌رسانیم و بعد اردو و تمرینات خارجی را همزمان پیش می‌بریم....

وی در ادامه افزود: من به کار تیمی اعتقاد دارم و از همه پیشکسوتان می‌خواهم که همراه تیم اپه باشند نه من. امیدوارم همه کمک کنند و در این مسیر یک دل باشیم.

سرمربی تیم اپه کشورمان در خصوص لزوم استعدادیابی در این رشته گفت: در زمان یعقوبیان یک دوره استعدادیابی انجام شد و جوانان به تیم ملی تزریق شدند‌ نظر من هم بر همین روال و ادامه استعدادیابی است. در کنار جوانان از پیشکسوتان هم استفاده می‌کنیم ولی اولویت جوانگرایی است. برنامه‌های خود را ۶ ماهه تنظیم کردم و اولین برنامه ۶ ماه خود را به فدراسیون ارائه کردم. این برنامه عملکردی است نه نتیجه گرایانه. در ۶ ماه اول به دنبال برنامه‌های عملکردی هستیم.

فرجی در خصوص زمان آغاز اردوها یادآوری کرد: از نیمه دوم‌ همین ماه اگر شرایط کرونا مناسب بود، شروع می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های تمرینی تیم اپه تاکید کرد: یکی از آیتم‌های موفقیت در هر رشته داشتن حریف‌های تمرینی است. پیشرفت وقتی حاصل می‌شود که حریف ۵ درصد بالاتر ورزشکار باشد ولی اگر حریف بهتر نباشد در جا می‌زنیم. در این چند ماه تکنیک و تاکتیک بچه‌ها را به سطح مطلوب می‌رسانیم و بعد اردو و تمرینات خارجی را همزمان پیش می‌بریم.

فرجی در پایان گفت: در شمشیربازی همه یک خانواده هستیم و از همه می‌خواهم با همدلی و رفاقت کار را پیش ببریم. باید این خانواده کنار هم باشد تا همه برای یک هدف و نتیجه گرفتن اپه به پیش برویم.

تگ ها


شمشیربازی شمشیربازی