سرمربی ماشین انتخاب شد، معرفی نه!

عصر دیروز جلسه هئیت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریز برگزار و سرمربی فصل آینده مشخص شد....

به گزارش مدال، هئیت مدیره ماشین سازی برای انتخاب مربی تشکیل جلسه دادند و بعد از جلسه ای طولانی برای انتخاب سرمربی فصل آتی به جمع بندی رسیدند تا مدیرعامل این باشگاه بعد از جلسه با مالک باشگاه سرمربی جدید را معرفی کنند. 

نصیرزاده از هئیت مدیره دستور گرفت که نتیجه جلسه را در جلسه با مالک باشگاه مطرح کرده و رضایت مالک را جلب کند تا این باشگاه با معرفی سرمربی وارد بازار نقل و انتقالات شوند.

تگ ها


هوشنگ نصیرزاده انتخاب سرمربی ماشین سازی ماشین سازی لیگ برتر خلیج فارس فوتبال