سرمربی پرسپولیس به‌ دنبال مهاجم کروات

سرمربی تیم پرسپولیس به دنبال آوردن یک مهاجم کروات به تیمش است. به گزارش مدال، یک مهاجم کروات در اندیشهها ......

سرمربی تیم پرسپولیس به دنبال آوردن یک مهاجم کروات به تیمش است.به گزارش مدال، یک مهاجم کروات در اندیشهها ...
سرمربی تیم پرسپولیس به دنبال آوردن یک مهاجم کروات به تیمش است.
 
به گزارش مدال، یک مهاجم کروات در اندیشه‌های برانکو قرار دارد و سرمربی پرسپولیس به دنبال این است تا این بازیکن را با خود به تهران بیاورد.
 
برانکو که سفری به کرواسی داشته تا سال نوی مسیحی را در کنار خانواده باشد قصد دارد با این بازیکن هم مذاکراتی انجام دهد تا در صورت رسیدن به توافقات اولیه، مذاکرات نهایی در تهران انجام شود.
 
در صورتی که مذاکرات اولیه خوب پیش برود، شاید این بازیکن به زودی راهی تهران شود تا اگر توافقات نهایی به دست آمد قرارداد یک فصل و نیم خود را با سرخ‌پوشان امضا کند.