سرنوشت انتقال نامعلوم زلاتان به میلان

مذاکرات برای جذب زلاتان به میلان متوقف شد. به گزارش خبرنگار مدال به نقل ......
مذاکرات برای جذب زلاتان به میلان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مدال به نقل  ...

مذاکرات برای جذب زلاتان به میلان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مدال به نقل از سوله بیست و چهار، پس از کش و قوس های فراوان برای انتقال ابراهیموویچ به روسونری گفته می‌شود که مذاکرات برای جذب زلاتان ایبراهیموویچ متوقف شده و شانس پیوستن او به میلان بسیار اندک است.

این در حالی است که در روزهای اخیر سایت گل‌انگلیس مدعی شده بود زلاتان با میلان به توافق رسیده و در ژانویه ایبرا به میلان برمی‌گردد.