سرود قهرمانی ایرانی ها بیرون از ورزشگاه پیش از دیدار با چین

هواداران تیم ملی فوتبال ایران در حالی که هنوز دیدار با چین آغاز نشده سرود قهرمانی خواندند....

هواداران تیم ملی فوتبال ایران که پشت درهای ورزشگاه حضور دارند سروصدای زیادی ایجاد کرده و کارناوال شادی به راه انداختند.