سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک عزادار شد

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان عزادار شد....

رضایی در حال حاضر در توکیو حضور دارد تا امور مربوط به کاروان پارالمپیک ایران را انجام دهد.

تگ ها


پارالمپیک پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو