سرپرست کمیته فوتسال: فدراسیون فوتبال به دنبال دیدار تدارکاتی با برزیل

سرپرست کمیته فوتسال از انجام مکاتبه رسمی فدراسیون با فدراسیون برزیل جهت انجام بازی دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و برزیل خبر داد ......

سرپرست کمیته فوتسال از انجام مکاتبه رسمی فدراسیون با فدراسیون برزیل جهت انجام بازی دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و برزیل خبر داد ...

سرپرست کمیته فوتسال از انجام مکاتبه رسمی فدراسیون با فدراسیون برزیل جهت انجام بازی دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و برزیل خبر داد.

به گزارش مدال به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داود پرهیزکار، سرپرست کمیته فوتسال ضمن تایید مطلب فوق گفت: روز گذشته مکاتبه رسمی با برزیل در خصوص بازی دوستانه در تهران صورت گرفته و منتظر پاسخ این تیم برای برگزاری بازی تدارکاتی هستیم. با توجه به اینکه روز ۱۹ فروردین ماه سال ۹۸ فیفا دی است، پیشنهاد برگزاری این دیدار را داده ایم.

وی گفت: فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال برای روند رو به رشد فوتسال و آمادگی تیم ملی فوتسال بزرگسالان و دیگر رده ها به منظور شرکت در رقابتهای مختلف بین المللی از هیچ تلاشی دریغ نمی کند . 

سرپرست کمیته فوتسال درباره برگزاری اردوی تدارکاتی این تیم گفت: قرار است تا در بهمن ماه اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتسال بزرگسالان برگزار و سپس به کشور صربستان بروند تا دو بازی دوستانه با این تیم برگزار کنند.