سرکی به خانه نوجوانی «دیگو آرماندو مارادونا»

امروز اسطوره فوتبال آرژانتین 56 ساله می شود. به این مناسبت نگاهی به خانه ای ک ......

امروز اسطوره فوتبال آرژانتین 56 ساله می شود. به این مناسبت نگاهی به خانه ای که او پیش از شهرت در آن می زیسته داشته باشیم. این خانه چند روز پیش به عنوان موزه افتتاح شده و مورد استقبال شدید هواداران او قرار گرفته است.

تگ ها


فوتبال