سری به دنیای «لیونل مسی» و پسرانش!

لیونل مسی شهریور ماه سال گذشته صاحب پسری دیگر شد و حالا دو وارث دارد. در این ویدیو جالب ترین عکس های خانواده مسی در سال ها ......

لیونل مسی شهریور ماه سال گذشته صاحب پسری دیگر شد و حالا دو وارث دارد. در این ویدیو جالب ترین عکس های خانواده مسی در سال های اخیر را مرور می کنیم.