سعادتمند: طی دو ماه آماده حضور در بورس می‌شویم

مدیر عامل استقلال می گوید تلاش می کند که در کمتر از دو ماه شرایط ورود این باشگاه به بورس فراهم شود....

احمد سعادتمند در حاشیه جلسه خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: تلاش می کنیم کمتر از دو ماه،بتوانیم با اجرای تمامی موارد  مرتبط با افزایش سرمایه زمینه خصوصی سازی و ورود به بازار بورس را مهیا کنیم‌.


او ادامه داد: در این جلسات دقیق و کارشناسی نظرات ارزشمندی بیان  می شود که زمینه روند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس راتسریع و تسهیل می کنند.مدیر عامل باشگاه استقلال در ادامه توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت گرفته برای واگذاری باشگاه استقلال ارائه کرد: ما در قالب باشگاه استقلال برای افزایش سرمایه و حضوردر بازار بورس تلاش کردیم که ورزشگاه های مرغوبکار و ناصر حجازی را درآینده نزدیک، رسما به نام این باشگاه ثبت کنیم.

تگ ها


استقلال تهران احمد سعادتمند