سعید آذری: پدیده برود شکایت کند

سعید آذری در مورد فعالیت ذوبآهن در نقل و انتقالات لیگ برتر اظهار داشت: فکر میکنم قلعهنویی 2 بازیکن دیگر را میخواهد ......

سعید آذری در مورد فعالیت ذوب‌آهن در نقل و انتقالات لیگ برتر اظهار داشت: فکر می‌کنم قلعه‌نویی 2 بازیکن دیگر را می‌خواهد. البته قلعه‌نویی هنوز این 2 بازیکن را به ما معرفی نکرده تا با آنها مذاکره کنیم.

وی در واکنش به اینکه کریمویی مدیرعامل باشگاه پدیده اعلام کرده بود از هر باشگاهی که با اکبر ایمانی قرارداد ببندد شکایت می‌کند، گفت: طوری نیست! حق شکایت از باشگاه ذوب‌آهن و ایمانی برای باشگاه پدیده محفوظ است. ما پیش از عقد قرارداد با ایمانی از سازمان لیگ استعلام‌های خود را گرفته‌ایم و ایمانی به صورت قانونی به ذوب‌آهن پیوسته است.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن ادامه داد: من با کریمویی صحبت کردم، او اعتقاد داشت که باشگاه پدیده 47 درصد قراراداد ایمانی را پرداخت کرده است. ما هم با ایمانی اتمام حجت کرده‌ایم که اگر اتفاقی رخ بدهد خودش باید پاسخگو باشد. به نوعی هرگونه تبعات احتمالی در این خصوص به گردن ایمانی است.

آذری خاطرنشان کرد: ایمانی برای ما برگه‌ای آورد که در آن مشخص شده بود که دریافتی او از باشگاه پدیده زیر 45 درصد بوده. ما هم با کمیته تعیین وضعیت و سازمان لیگ در این خصوص صحبت کردیم و کمیته تعیین وضعیت با همین برگه ایمانی را آزاد کرد.

وی تاکید کرد: این قرارداد هیچ‌ تبعاتی برای باشگاه ذوب‌آهن ندارد. ما نه ایمانی را ترغیب کردیم و نه تشویق. زمانی با ایمانی قرارداد بستیم که قراردادش با با پدیده فسخ کرده بود. در ضمن ایمانی با پیشنهاد خودش به ذوب‌آهن آمد.

تگ ها


اخبار روز ذوب آهن لیگ برتر خلیج فارس فوتبال