سفر اسپانیا به شهر سویا برای دیدار با انگلیس

بازیکنان و کادر تیم ملی اسپانیا برای دیدار با تیم ملی انگلیس در چارچوب مسابقات لیگ ملتهای اروپا وارد شهر سویا شدند ......

بازیکنان و کادر تیم ملی اسپانیا برای دیدار با تیم ملی انگلیس در چارچوب مسابقات لیگ ملت‌های اروپا وارد شهر سویا شدند.

تگ ها


ویدئو اسپانیا فوتبال