سفر بارسایی ها به لاس پالماس

بارسلونا در یکی از حساس ترین دیدارهای خود یکشنبه شب میهمان لاس پالماس است و برای داشتن شانس قهرمانی باید سه امتیاز این دیدار را کسب کند ......

بارسلونا در یکی از حساس ترین دیدارهای خود یکشنبه شب میهمان لاس پالماس است و برای داشتن شانس قهرمانی باید سه امتیاز این دیدار را کسب کند. ماجرای سفر اعضای این تیم به لاس پالماس را در این مستند کوتاه ببینید.