سفر بازیکنان بارسلونا به واشنگتن

بازیکنان بارسلونا که برای تور پیش فصل خود در حال حاضر در آمریکا حضور دارند در ادامه تور خود به شهر واشنگتن سفر کردند تا در آنجا نیز چند بازی تدارکاتی نیز انجام دهند ......

 بازیکنان بارسلونا که برای تور پیش فصل خود در حال حاضر در آمریکا حضور دارند در ادامه تور خود به شهر واشنگتن سفر کردند تا در آنجا نیز چند بازی تدارکاتی نیز انجام دهند.

تگ ها


بارسلونا فوتبال