سفر با سیارات ناشناخته با Star Citizen Alfa 3

در نسخه آخر بازی معروف استار سیتیزن آلفا 3 می توانید به سیارات مختلف سفر کنید و ماجراجوی های جذابی را تجربه کنید ......

در نسخه آخر بازی معروف استار سیتیزن آلفا 3 می توانید به سیارات مختلف سفر کنید و ماجراجوی های جذابی را تجربه کنید. تیزر آخرین نسخه این بازی را با هم ببینیم.

تگ ها


گیم اکستریم اسپورتس