سفر سالیانه هوادار وفادار برای خرید لباس «بارسلونا»!

هوادارا جدید بارسلونا هر سال همین روزها سفری طولانی را به جان می خرد تا به فروشگاه باشگاه برود و پیراهن جدید تیم را بخرد ......

هوادارا جدید بارسلونا هر سال همین روزها سفری طولانی را به جان می خرد تا به فروشگاه باشگاه برود و پیراهن جدید تیم را بخرد. با این هوادار وفادار بارسا همراه شویم و نظراتش درباره تغییرات لباس آبی و اناری ها را بشنویم.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال