سفر شجاعانه سه ماجراجو به قلب زمین

گروهی ماجراجوی شجاع متشکل از سه کوه نورد و یک فیلمبردار در برنامه ای خطرناک به آتش فشان بِنبو در جزیره آمبریم رفتند تا از آتشفشان فعال آن از نزدیک فیلم بگیرند ......

گروهی ماجراجوی شجاع متشکل از سه کوه نورد و یک فیلمبردار در برنامه ای خطرناک به آتش فشان «بِنبو» در «جزیره آمبریم» رفتند تا از آتشفشان فعال آن از نزدیک فیلم بگیرند. کلیپی کوتاه درباره سفر پرماجرای گروه را ببینید. مستندی بلند در این باره در آینده نزدیک در «مدال» تقدیم تان خواهد شد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس