سفر علی دایی به مناطق سیل‌زده

علی دایی در صفحه شخصی خود ار سفر به استان‌های گلستان و مازندران خبر داد...

علی دایی در صفحه شخصی خود ار سفر به استان‌های گلستان و مازندران خبر داد

اسطوره فوتبال ایران در صفحه شخصی خود از کسانی که در مناطق سیل‌زده به کمک مردم آمدند تشکر کرد.
به گزارش مدال، او در یادداشتی که به همین بهانه در صفحه شخصی اش منتشر کرد از کسانی که در ساعات اولیه سیل در شهرهای ترکمن صحرا و مازندران به کمک مردم آمدند تشکر کرد و البته طعنه ای هم زد و گفت در این جور اتفاقات جای مردم و مسئولین با هم عوض می شود!  شاید به این خاطر؛ در روزهای اخیر نکته ای که از شهرهای سیل زده گزارش شده همیت و جدیت مردم برای کمک به یکدیگر بوده است.
علی دایی در سیل کرمانشاه گام های اساسی برای کمک  به مردم برداشت و هم اکنون با کمک هایی که جمع آوری کرده خانه های سومین روستا هم در دست تکمیل است. گویی قرار است علی دایی بعد از بازی 8 فروردین با نساجی که در قائمشهر برگزار می شود راهی شهرهای سیل زده ترکمن صحرا شود و به نظر می رسد در گلستان هم برای کمک به مردم توسط دوستان و مردمی که مشتاق کمک هستند، برنامه هایی دارد.

سفر علی دایی به مناطق سیل‌زده