سفر پرماجرا برای موج‌سواری در سواحل بکر استرالیا

سولی بیلی و کانر اولیری پرواز خطرناکی رو از سر می گذرانند تا به جزیره ای بکر در سواحل استرالیا برسند و موج سواری در یکی از زیباترین سواحل دنیا را تجربه کنند ......

«سولی بیلی» و «کانر اولیری» پرواز خطرناکی رو از سر می گذرانند تا به جزیره ای بکر در سواحل استرالیا برسند و موج سواری در یکی از زیباترین سواحل دنیا را تجربه کنند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس