سفر پرماجرا به دور ژاپن با ماشین «گو کارت»

کوبایاشی، راننده شجاع ژاپنی، یک روز صبح ناگهان تصمیم می گیرد با ماشین گوکارت ساده خود کل اتوبان بین شهرهای توکیو و کیوتو را طی کند ......

کوبایاشی، راننده شجاع ژاپنی، یک روز صبح ناگهان تصمیم می گیرد با ماشین «گوکارت» ساده خود کل اتوبان بین شهرهای توکیو و کیوتو را طی کند. او بلافاصله به جاده می زند تا میزان تحمل خود و ماشینش را بسنجد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس